Strider
Vapentabeller
  Närstridsvapen
    Noter
  Avståndsvapen
    Noter
Magi
  Magiska bonus
Alignment
  Poängsystem
Experience
  Spelkvalitet
  Karaktärsutveckling