Experience Points

Erfarenhetspoäng (experience points, xp) är ett mått på karaktärens utveckling och finns dels inbyggt i spelets mekanik och regelsystem men handlar också om att spelarna skall försöka spela bättre och mer intelligent för varje spelsession. I takt med att spelarna lär sig mer om spelet, om Erda-kampanjen och om rollspelandets konst så avspeglar detta sig i deras erfarenhetspoäng. Var gång en spelare får en smart idé - löser en klurig gåta, låter sin karaktär snacka sig och gruppen ur en knivig situation, eller helt sonika kommer på ett okonventionellt och ovanligt sätt att ta sig runt ett problem - så är det värt erfarenhetspoäng. Dess syfte är alltså att stimulera till fantasifullhet, klurighet, engagemang och bra rollprestationer. (Fritt översatt från DMG p. 67.)

Erfarenhetspoängen utdelas utifrån två kategorier av insatser:
1. Gemensamma insatser (Group Awards): Grundtanken med dessa är att bara det att man deltar i en grupp som fullgör någon uppgift ger erfarenheter av olika slag. De xp som gruppen erhåller för dessa insatser delas lika mellan de medverkande gruppmedlemmarna.
2. Individuella insatser (Individual Awards): Varje spelare gör individuella insatser och dessa ger henne unika erfarenheter för sin karaktär.

DM bedömer och noterar varje spelares insatser under spelets gång och mot slutet av varje speltillfälle summeras de erhållna poängen och utdelas till respektive spelare. Utgångspunkten för poängbedömningen är två huvudområden; Karaktärsutveckling, d.v.s. hur väl man spelar och utvecklar sin karaktär, och spelkvalitet, som handlar om hur man agerar som spelare. Du kan läsa om vad respektive område innebär under respektive länk. Du finner också ett par sidor om ämnet i Players Handbook på sidorna 116-117 (kapitel 8: Experience).