Magiska bonus

Magiska föremål förekommer på Erda i varierande grad och förr eller senare hamnar karaktären i en situation där han eller hon blir innehavare av mer än ett. En viktig fråga som då infinner sig är; vilka magiska föremål fungerar tillsammans, det vill säga vilka bonus går att addera?

Grundregeln är att föremål med olika sorts bonus går att kombinera (det vill säga bonusen adderas ihop) och föremål av lika sorts bonus går inte att kombinera. Av detta följer att det lönar sig att lägga ned möda på att planera fördelningen av magiska föremål sinsemellan, för att på så vis få ut mesta möjliga av deras magiska krafter.

Är du osäker? DM ger besked om just dina magiska föremål!

Under DM Informerar hittar du svar på specifika frågor som kommit upp i spelgruppen.