Magi

Här finner du information om magi på Erda.
Det handlar dels om synen på magi men också om officiella regler och husregler.

För närvarande finns följande underrubriker: