Vapentabeller

Här finner du aktuell statistik (anpassad för D&D 3rd edition) för alla vapen som förekommer i det Kyreiska imperiet. Den är uppdelad på två tabeller med tillhörande noter;

Strid
  • Närstridsvapen (Melee Weapons)
  • Noter till närstridsvapentabellen.
  • Avståndsvapen (Ranged Weapons).
  • Noter till avståndsvapentabellen.


Vapentabellerna uppdaterades senast 2001-02-01.