Trenne korsriddare
Andliga riddarordnar

De andliga riddarordnarnas primära syften är att bekämpa ondskan och otrogna i allmänhet, beskydda pilgrimer och heliga män i synnerhet, samt att bistå kyrkorna på olika sätt. De mest kända är de röda och svarta korsriddarna, Sankt Rhandors ryttare samt den kejserliga Kronriddarorden. Ordnarna lyder inte under någon men har svurit trohetslöfte åt sina respektive kyrkoöverhuvuden. Deras borgar, kastell och kapitelhus som finns utspridda i imperiet utgör lokala centra för deras verksamheter.


En riddare där fanns, en utmärkt man,
som allt sen dess för första gången han
red ut i världen, dragit svärdet blott
för sanning ära, för allt skönt och gott.
RecuahcPaladinerorden   Svartakorsorden   S:t Rhandors ryttare   Kronriddarorden