Svartakorsriddarorden

Svartakorsriddarna är den andra riddarorden med syfte att bistå Den Högstes Kyrka i krig och orostider. Liksom paladinerorden äger den en obestridlig lojalitet mot Högkyrkan.

Svartakorsriddarnas vapensköld Svartakorsorden är en militär munkorden och, liksom inom sin systerorden med det röda korset, får man som novis svära trohet, lydnad, fattigdom och kyskhet. Riddarna börjar som väpnare, därefter blir de adjutanter och därefter dubbas de till fullvärdiga riddare.

Deras verksamhet är främst inriktad på strategiskt, militärt stöd till Högkyrkan och för kampen mot ondskan. Svartakorsriddarna har en särskild uppgift att beskydda vallfärdande pilgrimmer. Även om de inte betonar den religiösa dimensionen lika mycket som paladinerna så är deras ideal mycket höga och de är kända för sin tapperhet, sitt ädla sinnelag, sin Gudsfruktan och sin storsinthet.


Tillbaka
Svartakorsordens vapensköld