Kronriddarorden

Den kejserliga Kronriddarorden är starkt knuten till imperiekyrkan som den har till uppgift att stödja och skydda. En lika stor lojalitet har orden till kejsaren.

Kronriddarnas vapensköld Kravet för att bli upptagen som novis i Kronorden är att man avsvär sig alla villoläror (däribland Högkyrkan), lovar trohet och lydnad mot den Högste och Kejsaren samt avger fattigdoms- och kyskhetslöfte. Man får börja som väpnare och blir sedan brigand och dubbas slutligen till riddare.

Verksamheten är tudelad. Dels arbetar man för imperiekyrkan (och mot Högkyrkan), dels utgör man livgarde år den kejserliga dynastin i Kyreos. De kejserliga kronriddarna är kända för sin styrka, sin effektiva krigföring, sin grymhet och sin lojalitet mot kejsaren.


Tillbaka
Kronriddarordens vapensköld