Paladinerorden
(Rödakorsriddarna)
Paladinerna, eller Rödakorsriddarna som de också kallas, är de mest respekterade och fruktade (beroende på om man är vän eller fiende) av alla riddare. De är också de mest religiösa riddarna av alla och de lär besitta förmågan att göra handpåläggning och andra mirakel. De äger en obestridlig lojalitet mot Den Högstes Kyrka och bistår denna i händelse av krig och orostider.

Paladinernas vapensköld Paladinerorden är en strikt, organiserad militär munkorden som leds av en Stormästare. Vid inträdandet i orden avlägger riddarna löfte om att leva i fullständig kyskhet, fattigdom och lydnad mot sina överordnade. De första åren får de tjänstgöra som väpnare, därefter som sergeanter och till, slut när de är värdiga, upptas de som fullvärdiga riddare och ordensbröder.

Några av deras viktigaste uppgifter, vid sidan av att vakta de större templen och kyrkobyggnaderna, är att beskydda resande präster och andra fromma män, att värna svaga människor (i synnerhet kvinnor och barn) i nöd och att förkovra sig i sin tro. Deras ideal är mycket höga och präglas av ädelmod, höviskhet, fromhet och barmhärtighet.


Tillbaka
Paladinerordens vapensköld