S:t Rhandors ryttare

S:t Rhandors ryttare är en orden som är knuten till vissa geografiska regioner som den beskyddar. Till skillnad från de tre andra andliga riddarordnarna är den mer lösligt organiserad, något i stil med en partisanarmé.

Rhandorriddarnas vapensköld Rhandorianerorden är en lösligt organiserad militär organisation bestående av dubbade rangers och fältvana riddare. De lovar vid inträdandet i orden att leva i enkelhet, att vörda Skaparen och vårda skapelsen, att ställa upp för bröder i nöd samt undsätta det heliga varhelst de finns. De första åren får de tjänstgöra som spejare i fälttrupperna, därefter blir de ryttare och slutligen upptas de som fullvärdiga Rhandorryttare och ordensbröder.

Rhandors ryttare bekämpar onskan i alla dess former och är särskilt inriktad på att beskydda skapelsen då denna hotas. Det är inte ovanligt att de samarbetar med druider om olika uppdrag och de bistår vid trängande behov med militär hjälp till mer glesbebyggda landsändar. De är mycket stolta och frihetsälskande men hyser samtidigt höga ideal, lever ett enkelt liv i fält och är hängivna sin uppgift.

Tillbaka
Rhandorriddarnas vapensköld