Betydelsefulla personer

Nedan följer ett axplock av några färgstarka personer som kommit i äventyrarnas väg.

Urias av yxan
Urias av det svarta korset
Urias av yxan, som han också kallas eftersom han har den bland riddare något ovanliga vanan att föredra yxan före svärdet, är ordensprefekt för svartakorsriddarorden i Parthenon.

Urias var den som gav äventyrarna i uppdrag att rädda hans gamle vän, baron von Aston, i byn Thel på södra delen av ön.
Tarak av Aston
Baron Tarak av Aston
Baronen är herre över borgen Aston och byn Thels beskyddare. Han är en före detta svartakorsriddare som dragit sig tillbaka för att axla sin fars roll på borgen Aston då denne gick bort.

Baronen räddades av äventyrarna från ett mordförsök och senare lyckades de även frita hans son när han tillfångatagits som gisslan. Sedan dess är äventyrarna goda vänner till huset Aston.
Gib-Gibbur
Gib-Gibbur
Gib-Gibbur, den gamle gnomillusionisten, är Bel-Thor-Fiks väktare, besatt av uppgiften att utforska de gamla dvärgruinerna på Tharnors sydspets och fast besluten att åter öppna den sedan länge förseglade porten i berget.

Han har hjälpt äventyrarna med många uppdrag och har med tiden blivit en kär vän.
Kormak den skugglöse
Kormak den Skugglöse
Kormak är, enligt legenden, en uråldrig nekromantiker som bor i det mörka och ensliga tornet öster om byn Thel.

Äventyrarna har aldrig träffat Kormak, men hans ande kastar sin skugga över mycket på Tharnor. Kormak verkar vara en kugge i Bel-Thor-Fiks gåta.
Turino
Turino
Turino var en smugglarkung i maskopi med det mystiska brödraskapet. Ett särskilt kännetecken på honom var ett grumlat öga.

Efter att Turino lurat äventyrarna i en fälla utanför Dhynn blev denne smugglarkung av intresse för äventyrarna. När de senare möttes i Evos dog Turino under sammandrabbningen och gruppen övertog hans hemliga näste i Evos hamnkvarter.
Rodnil
Rodnil
Rodnil är en ränksmidande imperierådgivare som tidigare tjänstgjorde som rådgivare åt baron Aston, tills äventyrarna uppdagade att han egentligen försökte mörda baronen. Rodnil tvingades fly, men har senare setts av äventyrarna vid ett flertal tillfällen.

Rodnil verkar vara en mäktig och inflytelserik man med goda kontakter med imperiet.
Kapten Gorsch
Kapten Gorsch
Gorsch är en sjökapten som hjälpte Turino att smuggla vapen till brödraskapet. Efter det att Turinos verksamhet upphört har kapten Gorsch varken synts eller hörts av. Äventyrarna befarar dock att detta inte är ett avslutat kapitel...
Siman Ahazhar
Siman Ahazhar
Var överstepräst i Qu'arahm-templet i Parthenon. När gruppen undersökte ett dödsfall i staden ledde spåren till detta tempel. Efter en teologisk dispyt, bl.a. om den Högstes namn, och genom tillmälen provocerade Sir Garemaneth fram en strid med prästerna och deras vakter. Efter ett intensivt och våldsamt handgemäng sändes Siman, tillsammans med sina bröder, att möta "Den Onämnbare".