Lamadri Iwenaudrel

Lamadri Iwenaudrel

Yrke: Mage (level 6)
Ålder: 20 år, 7/1 959
Ras: Människa
Kön: Man

Utseende:
Svart hår, bruna ögon, blek hy. Lamadri är 6'0" lång och väger 171 lbs.
Personlighet
Lamadri är en hemligthetsfull och envis ung man. Han ser sig själv som sin störste läromästare och mentor. Tystlåten och kontemplativ utom när det blir diskussion (ofta), då han mer än gärna bjuder på sina bestämda åsikter. Hans största drivkraft i tillvaron är sökandet efter mer kunskap om de fördolda och esoteriska kunskaperna från forna år.Stundtals resulterar Lamadris nyfikenhet och hemlighetsfullhet i handlingar som för oinvigda kan te sig tämligen bisarra.
Bakgrund:
Lamadri Iwenaudrel är den 8:e och yngste sonen till Auron och Larena Salviel. Släkten Salviel finns i staden Paigirarn som är riket Theles näst största stad. Uppvuxen i tjänstemannamiljön kring herren Sir Angus av Paigirarn, där fadern gjorde tjänst som kartritare, mötte han riddare, herrar och exotiska personer som trollband honom med berättelser om världen utanför sin enkla och trygga medelklasstillvaro. Inspirerad av berättelserna närdes den unge Lamadris nyfikenhet och i hans hjärta tändes den längtan och gnista som ibland får människor att göra stordåd och för evigt rista in sina namn i historiens stentavlor. En dag stormade den unge Lamadri av misstag, rätt in i ett rådslag hos Sir Angus. En gammal, skäggprydd och stavstödd man vid namn Jacob Dadobus fick syn på Lamadri och Jacobs intresse väcktes för ynglingen. Jacob fick sin instinkt bekräftad när Lamadri visade en naturlig fallenhet och talang för magi och de urgamla hemligheterna. Jacob blev Lamadris läromästare efter att övertygat Lamadris far om sin yngste sons kallelse. I Paigirarn finns det en liten koloni av alver som ofta hade sammankomster med Sir Angus. Fascinerad av alvernas exotiska liv och berättelser valde Lamadri, trots sin fars ihärdiga protester, att ta det alviska namnet Iwenaudrel (som betyder hemlighetens tjänare). Efter åratal av skolning skickade Jacob tonåringen Lamadri till en hemlig läro- anstalt där han skulle komplettera sina kunskaper och bli redo för att stå på egna ben. Lärd och sprängfylld av kunskap, men ung och med bristande livs- erfarenhet, begav sig Lamadri ut i det stora äventyret för att följa sitt hjärtas kall.