Hugo von Hoffmanstal

Hugo von Hoffmanstal

Yrke: Cleric (level 4)
Ålder: 24 år, 3/9 955
Ras: Människa
Kön: Man

Utseende:
Svart hår, stålblå ögon, ljusbrun hy. Hugo är 6'01" lång och väger 185 lbs. Han har ett 2" långt ärr på vänstra kinden.
Personlighet
Hugo är rättrådig, värnar om de svaga och utsatta och har ett moraliskt patos, vilket behövs för att inte förfalla. Han söker den Högstes ledning och brukar gärna gudomliga gåvor, men är inte främmande för en uppfriskande strid när så behövs. Hugo umgås inte med vandrande benskrällen utan ser som sitt kall att få dem att vända om från sina irrvägar.
Bakgrund:
Hugo föddes som det sjätte av nio barn. Hans äldste bror, två äldre och en yngre syster är döda. Brodern dog när ett av faderns skepp förliste. I familjen Hofmansthals stolta sjöfarar- tradition, vet man att havet tar och ger liv. De liv som havet tar begravs även där, men de liv som släcks till lands kräver extra uppmärksamhet. Denna erfarenhet och Hugos kunskap som kyrkoriddare gör att han vet att dessa själar måste sörjas för med extra noggrannhet och därför har Hugo mycket starka känslor när det gäller kvarlevor funna till lands. Modern och fadern lever fortfarande, trots att de passerat de femtio. Det var meningen att Hugo skulle som den äldste levande sonen ta över rederiverksamheten och fick gå den långa vägen via skeppspojke för att lära sig allt från grunden. I There Whar (landet som Hugo kommer ifrån) mötte han så kyrkoriddare från orden Brothers in Arms vilket inspirerade honom till att rymma från sjölivet till att försöka utbilda sig till kyrkoriddare. Under ledning av den store Axlon utbildades så Hugo till kyrkoriddare i Pelon för att värna höviska värden.