Imperiekyrkan
Kejsardynastin i imperiets huvudstad Kyreos har grundat en kyrka med en kult där kejsaren betraktas som ett inkarnerat gudaväsen och som den Högstes representant. Man hyllar ideal som styrka, enighet, underkastelse, rättvisa och en tro på seger för den rättrogne. Man är noga med renlärigheten och avfällingar och otrogna bestraffas hårt.

Imperiekyrkans banér Imperiekyrkan är till sin struktur byråkratisk och strikt hierarkisk. Dess prästerskap består uteslutande av fältpräster (Clerics) av olika slag. De tjänstgör som tempelpräster och som kringvandrande fältpräster. Denna kyrka har hög status inom armén, bland kejsarens lydkonungar och inom den kejserliga aristokratin.

Imperiekyrkan bekänner sig till den Högste som den ende, sanne guden, och kejsaren som dennes sändebud och tolererar ingen avvikelse i tro eller tillbedjan. De förföljer aktivt alla andra kulter och har en stark antagonism mot Högkyrkan som man menar är korrumperad.

Kander Takh
Father Kander Takh, en hög imperiepräst iklädd ceremoniell dräkt för "Pario-ritualen" - En ceremoni där syndare straffas.
Imperiekyrkans banér

Så här beskrev en Sage Tempelprästerna i ett dokument, strax innan han dog hädarens död i Kyreos:

Temple Priest's are the greatly feared disciples of the Imperial Church. Their organization is steeped in old tradition and treacherous politics, and endless bureaucracy governs the work they perform for the Imperial Patriarch. To city dwellers, the Temple Priest are the enforcers of the Imperial Church's will, allowed to run rampant, enforcing the local edicts with painstaking indifference or even dealing out punishment with the church's blessing. An organization of wicked men looking out for their own wealth and power, the Temple Priest's are overrun with corruption to the highest level; the Imperial Patriarch generally turn a blind eye to bribery and scandal among the Temple Priests, provided faith is maintained among their subject populations.