Växelkurser

Handeln i det kyreiska imperiet sker framförallt genom byteshandel eller med hjälp av olika mynt som betalningsmedel. Det florerar en mängd olika mynt men man kan lite grovt dela in dem efter metallsort. De vanligast förekommande mynten är silver- och kopparmynten. Med hjälp av dessa sker det mesta av all vardaglig handel med varor. Guldmynten är sällsynta och cirkulerar inte i någon större utsträckning bland gemene man. Däremot beräknas ofta värdet av dyrare varor och egendom i guld. Även andra metaller florerar som betalningsmedel. De är emellertid ovanliga och betraktas därför ofta med en viss skepticism. Det är inte ovanligt att man finner dem i gamla bortglömda skattgömmor. De två vanligaste av dessa är elektrum- och platinamynten, men även andra förekommer som inte tas upp här. Den kanske mest legendomspunna metallen är dvärgarnas mitril.

Standard Exchange Rates
 
Exchange Value:
Coin:
CP
SP
EP
GP
PP
Copper Piece (CP) =
1
1/10
1/50
1/100
1/500
Silver Piece (SP) =
10
1
1/5
1/10
1/50
Electrum Piece (EP) =
50
5
1
1/2
1/10
Gold Piece (GP) =
100
10
2
1
1/5
Platinum Piece (PP) =
500
50
10
5
1
Weight: Normally in at 50 coins to the pound.

För att få en ungefärlig uppfattning om myntens värde är det bra att veta några ungefärliga dagslöner för några olika samhällsstånd och yrkesgrupper. Ett silver är ungefär vad en imperiesoldat får i dagslön. På landsbygden är det vanligare med byteshandel men en normal bonde tjänar, omräknat i metall, mellan fem koppar och ett silver. En normal köpman får i genomsnitt in ungefär fem till tio silver per dag, medans en välbärgad köpman har en genomsnittlig förtjänst på ett par till flera guld om dagen.