Kyreisk Prislista

Här finns standardprislistor för de vanligaste varorna i det Kyreiska Imperiet.
Tag reda på vilken tillgänglighetsfaktor (availability rating) som råder på den plats där du befinner dig.
Du kan köpa alla varor med samma faktor eller lägre till angivet pris i respektive lista.
Varor som är svårare att få tag på är dyrare, om de överhuvudtaget finns att uppbringa.
Du måste konsultera spelledaren för att köpa dessa.

Abbreviations
A = Availability rating:
C
=
Common (Normal items that could be found in almost any civilised settlement.)
U
=
Uncommon (Normal items which are not so commonly found.)
R
=
Rare (Unusual items found only in larger settlements, special market places, towns or larger.)
V

=

Very rare (Unusual and fine items requiring highly skilled craftsmen to manufacture. Found in big cities or market places of great size.)
E
=
Extraordinary (Very unusual or exotic items.)
S
=
Special (Items that are cultural conditioned etc.)
We = Weight:
Weight is given in Kyrean pounds
* These items weight little individually. Ten of these items weight one pound.
** These items have no appreciable weight and should not be considered unless hundreds are carried.

Notes (as annotated in the item descriptions)
1) Armour availability also depends upon size.
2) Apply half weight of clothing if worn.
3) About tents life span points, see Wilderness Survival Guide page 62.
4) Movement rates for this equipment are given by the DM.