De två tideräkningarna

Den kalender som används av gemene man är framsprungen ur en kombination av den allmänna bondepraktikan och ett behov att bestämma skattuppbörd, religiösa högtider m m. Denna kalender kallas Allmogekalendern.

Den kejserliga dynastin i Kyreos har under en tid odlat en kejsarkult och därmed också infört en egen "officiell" kalender. Denna kalender kallas Imperiekalendern. Hos gemene man har imperiekalendern emellertid haft svårt att bli accepterad.
Ett solår är 365 dagar långt. Detta gäller båda kalend- rarna, men de två tideräkningarna skiljer sig åt i flera avseenden. Den tydligaste skillnaden är att Allmogens år har 13 månader om 28 dagar och en utjämningsdag - "Den sista vilans dag", medan Imperieåret blott har 12 månader om 30 dagar, samt de fem kejsardagarna - "Quinto Imperato".