Erdas geografi

Brinnande fackla
O vandrare på den stig vi kallar livet;
Du har nu kommit till den kammare
där vi förvarar de värdefullaste av
världsliga föremål - våra kartor...
Brinnande fackla
Äventyrarna har via Pelon, präststaden, kommit från olika delar av imperiet, för att av olika skäl företa en pilgrimsresa till den heliga staden Asketon i konungariket Elshender. Detta var åtminstone den ursprungliga tanken. Men sällskapet kom inte mer än till Tharnor förrän ödet korsade deras väg - eller var det den Högste?...

Ön Tharnor, eller "Sydön" som den också kallas, är konungariket Tharns sydligaste ö. Det var på resan hit från Pelon som de flesta av äventyrarna först stiftade bekantskap med varandra, och det är också här som vi kommer in i handlingen. Några av de mer intressanta platserna som gruppen kommit i kontakt med på Tharnor är; Kormaks Udde som är hemvist för en mäktig nekromantiker; Bel-Thor-Fik, de gamla dvärgruinerna; En-Telo, fyren på Tharnors sydspets; Kråkön, en av gravöarna med mäktiga "invånare"... (Se karta över Tharnor som kommer inom kort.)