År 978 e.F.

Observera: Episoderna är numera uppradade i kronologisk ordning uppifrån och ned. Avsnitt som tillkommit nyligen har lila rubrikfärg. Genom att klicka på respektive datum kommer du direkt till den episoden.

(Sidan är uppdaterad 2003-01-26)

- Innehåll -
Kapitel: Datum: I Rollerna:
1. Rävspel i Parton Ekin, Gaermaneth och Lamadri.
2. Kvinna i nöd? 13/10 - 978 Saxa och Thermia.
3. Smuggelhärva i Parton 14-15/10 - 978 Ekin, Erwick, Gaermaneth, Lamadri, Melvin, Saxa och Thermia.
4. Helvetestornet 27/11-14/12 - 978 Baruk, Daggkåpa, Derin, Erwick, Gaermaneth, Lamadri, Melvin, Saxa, och Thermia.
5. Uppdrag Svarta Tornet 26/12-18/13 - 978 Baruk, Daggkåpa, Derin, Erwick, Hugo, Khampa, Melvin och Thermia

1. Rävspel i Parton 12/10-978 I rollerna: Ekin, Gaermaneth och Lamadri
12 i mörktide: Gruppens räd i Qu'Arahm-templet under Solmatt månad har ställt till problem. Det ryktas om att en riddare ( = Gaermaneth) synts till vid inträffandet och korsriddarorden är nu misstänkt. Gaermaneth är mer än ångerfull och vill ta på sig skadan. Detta skulle dock inte förbättra situationen. För att rädda Svarta korsriddarnas rykte, och äventyrarnas liv och lem, har Urias tvingats tillgripa olika diplomatiska åtgärder ("rävspel" enligt Gaermaneth som i sin ungdomliga hängivenhet är chockad, men tvingas acceptera detta pragmatiska tillvägagångssätt ety såväl hans liv (vilket han säger sig vara villig att ge upp) som svarta korsordens heder är beroende av detta.
Någon i stadens råd läcker information. Tre är misstänkta och någon av dessa lär ha kontakter med en underjordisk sekt (Nattens Hämnare). Skulden måste skjutas på denna och Gaermaneth, Ekin och Lamadri börjar dra i trådarna.

Till toppen av sidan

2. Kvinna i nöd? 13/10-978 I rollerna: Saxa och Thermia.
13 i Mörktide: Saxa undsätter en antastad kvinna vid namn Thermia som visar sig inte vara helt hjälplös. Hon är en stolt Barbar från fastlandet som säger sig söka efter någon (det är osäkert vad hon menar). Hon hanterar sin stridsyxa med kraft och ursinne och sluter upp i gruppen.

Till toppen av sidan

3. Smuggelhärva i Parton 14-15/10-978 I rollerna: Ekin, Erwick, Gaermaneth, Lamadri, Melvin, Saxa och Thermia.
14-15 i Mörktide: Man rekar på värdshuset Guldstopet (på Partons norrsida) och spårar till slut en smuggelhärva och en snart förestående leverans av så kallat Thilioniagift. Guldstopets ägare Jalor Warnair visar sig vara Thorus Legontar, smugglarnas ledare och tillika magiker . Gruppen gör ett rådigt (om än i bland lite villrådigt) ingripande och sätter till slut käppar i hjulet för smugglarna. Dock till priset av en trollbunden Lamadri som gör allt för att rädda Thorus (som han menar är hans vän). Till slut lyckas man oskadliggöra även Lamadri. Urias har fått ett bevis som kanske kan hålla inför stora rådet och prästdelegationen från Qu'Arahm.

16-19 i Mörktide: För att häva Thorus besvärjelse över Lamadri behövs kraft både från korsriddarnas präster och en magiker vid namn Marus. Under tiden verkar Urias för att det diplomatiska spelet skall gå i hamn och korsriddarnas ära och Gaermaneths skinn skall räddas.

20 i Mörktide: Gruppen återsamlas i Parton för att slicka såren och dela upp funna skatter sinsemellan.

Till toppen av sidan

(Fest och Högtidligheter) 25/10-27/11-978 I rollerna: Baruk, Daggkåpa, Derin, Ekin, Erwick, Gaermaneth, Lamadri, Melvin, Saxa, och Thermia.
25 i Mörktide: Mörkedagen (midvintersolståndet) firas under ledning av druiden Daggkåpas ledning.

8 i Snötide: Fest i Parton. Baruk, Daggkåpa och Derin firar sina födelsedagar under pompa och ståt med en gemensam fest i Parton.

26 i Snötide: Hugo kommer hem från en resa till sitt hemland, There Whar, där det råder oroligheter.

Till toppen av sidan

4. Helvetestornet 27/11- 14/12 - 978 I rollerna: Baruk, Daggkåpa, Derin, Erwick, Gaermaneth, Lamadri, Melvin, Saxa, och Thermia.
27 i Snötide: Erwick har fått ett uppdrag av sina överordnade i paladinerorden; Bege er till Helvetestornet och hitta den helige Ketab's fem reliker undan imperiet. Helvetestornet är ett gammalt fängelse som ligger på Tharnors östra sida. Där satt en gång korsriddaren Ketab fänslad och led martyrdöden.

1 i Väntmånad: Avresa med båtkarlen Thall, sent på kvällen, från Parton.

8 i Väntmånad: Ankomst till Helvetestornet. Man stöter på en hel del märkliga varelser ledda av en monstruös men elakt intelligent varelse kallad grell.

9 i Väntmånad: De fem relikerna från Ketab den Helige har hittats och man seglar skyndsamt mot Pelon, präststaden.

(Samtidigt i Parton) 10-12/12-978 I rollerna: Hugo och Khampa.
10 i Väntmånad: Hugo och Khampa kallas till möte med imperieämbetsmannen Aeladric som tackar gruppen för hjälpen med att avslöja smuggelhärvan (se 14-15/10). Han ber dem också om hjälp med att röja ut Svarta Tornet öster om Parton.

12 i Väntmånad: Hugo och Khampa reser till Pelon.

(Forts. Helvetestornet) 12/12-978 I rollerna: Baruk, Daggkåpa, Derin, Erwick, Gaermaneth, Lamadri, Melvin, Saxa, och Thermia. Hugo och Khampa tillkommer.

12 i Väntmånad: Uppdraget i Helvetestornet är avklarat och gruppen befinner sig nu hos Paladinerorden i staden Pelon på fastlandet. Man får den utlovade belöningen om 9000 guld. Sedan passar man på att vila upp sig, hela sina sår samt undersöka de hittade skatterna. Man sammanstrålar med Hugo och Khampa.

Till toppen av sidan

(Hos röda korsriddarna i Pelon) 19/12-978 I rollerna: Baruk, Daggkåpa, Derin, Erwick, Gaermaneth, Hugo, Khampa, Lamadri, Melvin, Saxa, och Thermia.
19 i Väntmånad: Möte i Pelon. Derin anordnar en fest. Ett kärt återseende med Hugo och Khampa.

20 i Väntmånad: Morgonmöte. Resa till Parton. Samtidigt reser Gaermaneth, Lamadri och Saxa samt några rödakorssergeanter tillbaka till Helvetestornet.

23 i Väntmånad: Övriga framme i Parton. Daggkåpa reser till sin läromästare för att utbilda sig.

Till toppen av sidan

5. Uppdrag Svarta Tornet 26/12-18/13 - 978 I rollerna: Baruk, Daggkåpa, Derin, Erwick, Hugo, Khampa, Melvin och Thermia.
26 i Väntmånad: Khampa och Hugo besöker ånyo Aeladric för att lämna gruppens svar om att acceptera uppdraget att rensa Svarta Tornet (se 10/12 nedan). De träffar också Karnack, adjutanten hos Svarta korsriddarna som är chef i Urias frånvaro. Denne lovar att sända med tre sergeanter till anfallet på det Svarta tornet. Svartakorsriddarna vill dock inte ha del av "äran". Man beslutar emellertid att avvakta med anfallet för att känna av läget i Parton. Man gör lite senare upp med Imperiet, alias Illern, om att rensa Svarta tornet mot pengar och en plats i rådet.

17 i Sistmånad: Återsamling på värdshuset Silverpilen. Gruppen beslutar med 3 mot 2 att trots allt inte ta med några svartakorsriddare till Svarta tornet. Gruppen anländer till tornet på kvällen och upptäcker en kull-jätte och 4 orcher på murkrönet. Under det att de avancerar mot tornet anfalls vi de av ett dussin orcher som ligger i bakhåll. Såväl orcherna och jätten på murkrönet dödas efter hård strid. Sedan befriar man tornet helt från inkräktare. När allt är avklarat anländer Rodnil, imperiebyråkraten man senast mötte i Thel hos baron Aston, med 9 imperiesoldater. Gruppen anklagas för samröre med orcherna. Tvisten skall lösas genom duell morgonen därpå mellan Erwick och Grevin.

18 i Sistmånad: Tidigt i gryningen, innan morgondimman hunnit lätta, sker så duellen. Erwick kämpar väl men Grevin är duktigare och fäller honom till slut efter hård tvekamp. Derin, som lagt sig osynlig i bakhåll, skjuter ihjäl den sårade Grevin med Magic Missiles. I tumultet blir samtliga imperiesoldeter till slut besegrade utom Rodnil som lyckas fly i sista stund. Sex stycken svartakorsriddare anländer och hjälper till att reda ut situtationen.

Khampa och Hugo besöker ånyo Aeladric för att lämna gruppens svar om att acceptera uppdraget att rensa Svarta Tornet. De träffar också Karnack, adjutanten hos Svarta korsriddarna som är chef i Urias frånvaro. Denne lovar att sända med tre sergeanter till anfallet på det Svarta tornet. Svartakorsriddarna vill dock inte ha del av "äran". Man beslutar emellertid att avvakta med anfallet för att känna av läget i Parton. Man gör lite senare upp med Imperiet, alias Illern, om att rensa Svarta tornet mot pengar och en plats i rådet.

Till toppen av sidan