Deltagarregler

Rollspela!
Advanced Dungeons & Dragons är ett spel med många dimensioner, men en av de viktigaste komponenterna är rollspelandet! Att spela AD&D som om det primärt gick ut på att "vinna", att stressa sig igenom ett visst antal rum eller encounters ("när skall vi lägga fram dörren?") och att lägga största vikten vid enskilda speltekniska fördelar och hårklyverier är att kraftigt reducera det till ett, på sin höjd, ganska komplicerat figurslag eller brädspel.

Alla bör därför efter bästa förmåga sträva efter att under hela tiden rollspela. Med detta menas att man skall fokusera sig på vem ens karaktär är, var han eller hon befinner sig och hur det är rimliga att agera ur hans eller hennes synvinkel. Spelarnas personliga synsätt är, om inte ointressanta så åtminstone av underordnad betydelse.
Ett gott rollspelandet innebär t.ex. att man säger det som man vill att karaktären säger på det sätt som han eller hon säger det - varken mer eller mindre. Det duger alltså inte att säga; "Min karaktär säger att..." o.s.v. Undvik också frågor av typen "kan min karaktär göra det och det..." Gör det istället, och se vad konsekvenserna blir, så blir det både roligare och ett mer realistiskt spel!

Det är viktigt att allas olika personligheter och förmågor får komma till sin rätt - inte bara t.ex. strider, magi och plundring. Även religiösa, etiska, naturinriktade, karismatiska och andra perspektiv är adekvata. En tjuv som skickar gliringar till prästerna i gruppen, eller en paladin som moraliserar över tjuvarnas osedliga leverne - båda är exempel på bra rollspelande. Att hävda eller underförstå att det den andre pysslar med inte hör till spelet är exempel på dåligt rollspelande!