Deltagarregler

Spelarförberedelser:
Inför varje speltillfälle ansvarar varje spelare för följande:
1. Om karaktären stigit i "experience level" sedan sist skall all utbildning och dylikt förberedas så att det är färdigt innan spelet skall börja.
2. Om man inte var med vid senaste speltillfället skall man ta reda på vad som skett sedan sist och hur lång tid som förflutit i spelet och bestämma vad karaktären gjort under tid som förflutit. Om man inte har förberett något så har karaktären helt enkelt inte företagit sig något speciellt under tiden, utan har fördrivit den på något sätt som DM fastställer (t.ex. på ett värdshus).
3. All planering, inköp av specialartiklar som inte finns på utrustningslistan, träning av djur etc. skall så långt det är möjligt förberedas mellan speltillfällena.
4. Man skall själv sätta sig in i de saker som berör sin egen karaktär och karaktärsklass så att inte detta upptar onödig tid av spelandet. En viss del måste man givetvis lära sig genom att spela och det är inte det som här avses.
5. Dessa förberedelser kräver kontakt och samordning mellan spelare och DM och måste av naturliga skäl skötas mellan speltillfällena via telefon, post, e-post, hembesök eller gemensamma karaktärspysselkvällar.