Deltagarregler

Spelarantal:
Optimalt sex, maximalt åtta spelare på en helg.

Anmälningsförfarande:
1. Inbjudan till nästa spelhelg läggs upp på Erdasidorna.
2. Information går ut till samtliga spelare via e-post.
3. De som kan och vill deltaga anmäler sig via Erdasidorna.
4. Kostnaden för helgen skall inbetalas senast 10 dagar före spelhelgen.
5. Deltagarprioritering sker enligt nedan.

Deltagarprioritering:
1. Platserna går i första hand till de som anmäler sig inom föreskriven tid (se "nästa spelhelg").
2. Om antal anmälda överskrider maxantalet (8 st) tillämpas lottdragning.
3. Spelare som blir utlottad är garanterad plats kommande helger tills alla lottats ut en gång var.
4. Alla som anmäler sig efter sista anmälningsdatumet blir reservanmälda och kommer med i mån av plats.
5. För att räknas som anmäld skall kostnaden betalas senast 10 dagar i förväg. Om inte erbjuds platsen till den reservanmälde som står på tur.