Deltagarregler

Efter hand som vi spelat har det utvecklats händelser och situationer som orsakat meningskiljaktligheter eller väckt debatt. På dessa sidor finns en sammanfattning av några enkla grundläggande tips och regler att hålla sig till för att vårt AD&D-spelande skall bli ännu roligare och trevligare för samtliga deltagare. Var och en som är med och spelar förutsätts genom sitt deltagande ha tagit del av och accepterat dessa regler.

Syfte:
Deltagarreglerna syftar till att höja rollspelskvaliteten, något som efterlysts av alla och envar. En del gör spelet effektivare vilket ger mer tid för rollspel. En del höjer dock rollspelskänslan till priset av långsammare spel, men varför ha bråttom om vi vet att det leder till roliga och önskvärda upplevelser hos oss alla? I sista änden handlar det om att se längre än till kortsiktiga, individualistiska mål, och inse att det är tillsammans som vi gör speltillfällena till den roliga blandning av stämning och gemenskap som är så typisk för god AD&D.

Att spela rollspel handlar i mångt och mycket om att "komma in i spelet", d.v.s. att skapa de rätta känslorna av närvaro, intensitet, mystik och spänning - det som vi med en engelsk term brukar kalla ”sense of wonder”. Det är hur väl vi lyckas med detta som avgör hur roligt vi får. Detta är dock inte något som serveras av DM på silverfat utan är något som vi alla, DM och spelare, tillsammans ansvarar för att mejsla ut!

Synpunkter:
Dessa regler är framtagna utifrån synpunkter som framkommit under spelandets gång. De skall inte uppfattas som något slutgiltigt - kom gärna med fler konstruktiva förslag! Det gör du lättast med hjälp av länken nedan!

Synpunkter på deltagarreglerna!


(Sidan uppdaterad 2006-03-05)