Hälsningar...
...från Er äventyrare till varandra, sorteras efter hand som de inkommer till DM:s duvslag:

Fritt översatt från alvmål lyder den första brevduvans meddelande:
Är det månne så att min duva är den första? Jag vill härmed meddela att jag kommer till Parton i mörktide 979. Det skall bli mig ett sant nöje att än en gång få träffa er alla!
"A tiro nin, mellonér!" - Vi ses snart igen, mina vänner!
// Melvin the Archer

Duva nummer två bringar följande budskap:
Fränder och kämpar! De diplomatiska konsultationerna i Parton haver gifvigt utslag och det värmer mig extra att Tarius haver slitits från imperiets onda klor. Nu är åter eder krönikör och skattmästare redo att stå skuldra vid skuldra med er. Många är de ondskans hantlangare som skall darra inför vår ankomst och många skall de ballader bli som skrivs om våra hjältedåd! Väl mött i den tid då mörktide går mot sitt slut!
Må ljuset lysa vår väg
//Sir Derin of the Tobelia, Mercantyler & bard
Den tredje duvan medför följande meddelande:
I´m in!
//Ekin
En fjärde duva har angjort duvslaget:
Var hälsade ärade äventyrsvänner! Efter ett besök hos min gode vän Emlondar Davaites i Pezo är jag bättre laddad än någonsin för vidare äventyr. Min trofaste Falk, som under min tid i Pezo flög iväg på egna strapatser, förde med sig hälsningar från Lamadri. För en tid framåt kan han ej förmedla sig på annat vis, men han låter hälsa att även han sluter upp i leden.
Er trofasta naturvän
// Daggkåpa Silvergräs
Och hälsningarna som Lamadri medförde Daggkåpas falk lyder:
Efter timmar av bön och kontemplation har jag, Lamadri Iwenaudrel, bestämt mig för att fortsätta den heliga kampen att bekämpa ondskan och alla dess former. Jag ber ödmjukt att få inställa mig ånyo för att med all mina förmåga och med Den Högstes välsignelse sprida godhet och kärlek på Erda ... och följdaktligen också skicka en och annan förtappad varelse till den eviga elden.
Många välsignelser!
// Lamadri Iwenaudrel - Vita råds-adept.
För er som inte kan dvärgmål har jag översatt den femte duvans meddelande:
Hallo!! Skulle ni klara er utan min yxa??? Näpp tror inte det heller, så jag kommer att bistå er på sedvanligt vis.
// Baruk


Hugo hälsar från en skrivpulpet i sitt ordenskastell:
Då min orden varit ute i strid och ett flertal blifvit skadade hafva en kallelse utgått till mig med flera. Därav äro vi flera som hasta för att tjäna vår orden och den Högste. Jag hoppas att ert värv faller väl ut och må den Högste beskydda er alla.
Er vän!
// Hugo von Hoffmansthal

Tillbaka
till anmälningsinformationen.